Inwestycje i Remonty

zdjęcie - OSIEDLE WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ZYGMUNTA STAREGO

Nowe instalacje fotowoltaiczne oraz organizacja ruchu

Na dachach dwóch najwyższych budynków na osiedlach Władysława Jagiełły oraz Zygmunta Starego funkcjonują od niedawna instalacje fotowoltaiczne. Pozyskiwany przez nie prąd zasila działające w nich dźwigi osobowe.

Panele wykorzystujące słoneczną moc przynoszą oszczędności w zużyciu energii, rozważany jest więc ich montaż na kolejnych blokach. Między innymi na budynku nr 5 na os. Władysława Jagiełły, który zostanie poddany termomodernizacji. Trwają przygotowania do zebrania niezbędnej dokumentacji, został przygotowany audyt energetyczny, opinia ornitologiczna, jest przygotowywana umowa na projekt. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w latach 2024 – 2025.

Natomiast połowie bieżącego roku zostanie wdrożona na obu osiedlach Stała Organizacja Ruchu. Plan wyznaczenia strefy zamieszkania oraz jej oznakowania po konsultacjach i uzgodnieniach z Zarządem Dróg Miejskich został zatwierdzony i niebawem rozpocznie się jego realizacja. - Wprowadzanie SOR na osiedlach wiąże się niekiedy z mnożeniem różnych znaków na alejkach i parkingów, w uzgodnieniu ze specjalistami z ZDM staramy się jednak tego uniknąć i znaków powinno być mniej. Będą one jednoznacznie informować o zasadach ruchu i parkowania na terenie osiedli. Wprowadzanie nowej organizacji postępować będzie systematycznie i powinno się zakończyć do sierpnia – zapewnia Joanna Wiśniewska, kierownik Administracji os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.

W trakcie prac nad optymalnym wytyczeniem SOR poszukiwano też możliwości wygospodarowania nowych miejsc postojowych. Zmotoryzowani mieszkańcy obu osiedli od lat bowiem uskarżają się na ich niedostatek. Choć na stosunkowo gęsto zabudowanym terenie trudno znaleźć wolne miejsce to jednak udało się utworzyć kilka nowych miejsc parkingowych. Wciąż jednak będzie ich za mało, gdyż pojazdów nieustannie przybywa. Już przed kilku laty pojawił się pomysł zbudowania w tym rejonie parkingu wielopoziomowego ale wydaje się to mało realne ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na to, że mieszkańcy chcą parkować swe cztery kółka jak najbliżej domów, w których mieszkają. Problemem jest także korzystanie z parkingów wewnątrz osiedli przez mieszkańców wspólnot, głównie przy ul. Stróżyńskiego, nie ma jednak możliwości zamknięcia osiedla, czy oznaczenia, że parking tylko dla mieszkańców osiedli PSM, pamiętać należy, że są drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe administrowane przez ZDM, co uniemożliwia zamykanie osiedli.

Mieszkańcy oczekują też by pomiędzy budynkami rozciągały się połacie zadbanych trawników, rabat i krzewów. O przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do ich utrzymania we właściwym stanie pamiętać trzeba nawet zimą. Chociaż podczas ataków mrozu i śniegu wysiłki gospodarzy domów i wynajmowanych specjalistycznych ekip koncentrują się na usuwaniu z chodników lodu i śniegu, to jednak im bliżej wiosny tym więcej uwagi poświęcić trzeba będzie osiedlowej zieleni oraz położonym wśród niej miejscom odpoczynku z ławkami oraz placom zabaw.

- Po roku kierowania osiedlową administracją wiem jak kwestie porządku i zieleni są ważne dla mieszkańców. Wiele zgłaszanych przez nich spraw udało się pomyślnie rozwiązać, ale pojawiają się nowe i nieustannie trzeba zabiegać o ład oraz podejmować wysiłki o upiększanie osiedla. Wspólnie z Radą Osiedla przeprowadziliśmy w minionym roku konkurs na najładniejszy balkon i chcemy go zorganizować również w tym roku a może nawet rozszerzyć o uhonorowanie innych działań mieszkańców poprawiających estetykę naszych osiedli – mówi J. Wiśniewska.

Sami mieszkańcy mają bowiem niewątpliwie duży wpływ na to jak prezentuje się otoczenie ich budynków ale w jeszcze większym stopniu zależy od nich porządek na klatkach schodowych. Zgodnie obowiązującym w spółdzielni regulaminem są oni zobowiązani do jego utrzymania. W praktyce różnie z tym bywa. Choćby z uwagi na wiek lokatorów lub częste zmiany najemców lokali. Dlatego na obu osiedlach przybywa budynków, w których pieczę nad klatkami schodowymi zleca się specjalistycznej firmie. Decyzję o wprowadzeniu takiego rozwiązania podejmują jej mieszkańcy w głosowaniu. Zgodnie ze spółdzielczym regulaminem wystarczy większość, czyli 51 proc. mieszkańców danej klatki, by obowiązki zlecić firmie. A miesięczna oplata za jej usługi wynosi obecnie 20 zł od mieszkania. Nic zatem dziwnego, że lokatorów zainteresowanych takim rozwiązaniem przybywa.

W minionym roku zanotowano sporo sygnałów mieszkańców o przeciekających dachach i związanym z tym zalaniach oraz zawilgoceniach mieszkań. Dla przeciwdziałania takim przypadkom w tegorocznych planach przewidziano remonty dachów budynków 21 i 23 na os. Władysława Jagiełły oraz bloku 4 na os. Zygmunta Starego. Przeprowadzone zostaną także odnowienia elewacji budynków 12 i 13 na os. Zygmunta Starego. Ponadto kontynuowane będą modernizacje balkonów w budynkach 10 i 15 na os. Władysława Jagiełły a w bloku 29 na tym osiedlu malowane będą klatki schodowe.

Rozszerzana będzie oferta przedsięwzięć kulturalnych kierowanych do wszystkich mieszkańców. W osiedlowym klubie w okresie świątecznym zorganizowano warsztaty rękodzieła, na których dzieci i dorośli mogli spędzić czas tworząc świąteczne upominki i ozdoby. Działania były wspierane przez Stowarzyszenie „Magiel Artystyczny” oraz Poznański CIL. Zarząd PSM podpisał także umowę ze stowarzyszeniem „Magiel Artystyczny”, w ramach której odbywać się będą comiesięczne darmowe występy teatralne. W grudniu zaprezentowano muzyczno-poetycki spektakl „Jeremi. Mężczyzna piosenny” a 25 stycznia organizatorzy zapraszają do Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 na przedstawienie „Wiwisekcja w jurcie”. W kolejnych miesiącach także nie zabraknie kulturalnych propozycji na ciekawe spędzanie czasu na osiedlach. (i)

 

Data utworzenia: 2024-01-25

zdjęcie - OSIEDLE B. ŚMIAŁEGO. TERMOMODERNIZACJE ORAZ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Najlepszą wizytówką remontowych przedsięwzięć realizowanych w tym roku na os. Bolesława Śmiałego jest termomodernizacja budynku nr 36. Położony centralnie wieżowiec jest dobrze widoczny z daleka i mieszkańcy mogą oceniać postęp robot.

- Przebiegają one sprawnie i ich finał powinien nastąpić na przełomie roku. Będzie to więc swoisty prezent pod świąteczną choinkę, na który mieszkańcy czekali od dawna. Zyskają oni nie tylko odnowione elewacje, gdyż przy okazji termomodernizacji, wykorzystując ustawione rusztowania, przeprowadzono remonty loggii, wymianę okien w częściach wspólnych oraz docieplenie stropodachu. Zainstalowano także zgodnie z ekspertyzami specjalistów kotwy, które wzmacniają konstrukcję budynku. Jego nowa elewacja utrzymana zostanie w stonowanej kolorystyce bieli i szarości – mówi Maciej Graczyk, kierownik Administracji Os. Bolesława Śmiałego.

Po zakończeniu prac odnowiony wieżowiec będzie się więc prezentował okazale, natomiast równie wysoki sąsiedni budynek nr 37 wciąż jest przed termomodernizacyjną kuracją. Przygotowania do niej są zaawansowane, wykonano już nowy projekt przedsięwzięcia oraz przeprowadzono audyt energetyczny. Teraz niezbędne są uzgodnienia z bankami oraz mieszkańcami, którzy muszą zaakceptować formę sfinansowania tego wielkiego przedsięwzięcia. W przypadku budynku nr 36 poszukiwania optymalnego zadowalającego mieszkańców rozwiązania trwały długo, ale w końcu wypracowano porozumienie i obecnie termomodernizacja dobiega końca. Może więc widok odnowionego sąsiedniego wieżowca skutecznie zachęci lokatorów z budynku nr 37 do szybkiego przeprowadzenia podobnej termomodernizacji?

Dobrą reklamą remontowych przedsięwzięć jest również kompleksowo odnowiony budynek nr 24. Nowe elewacje i balkony oraz zainstalowane na loggiach lśniące stalą kwasoodporną balustrady sprawiają, że budynek prezentuje się jak bombonierka. Mieszkańcy sąsiednich budynków dopytują, kiedy podobne zabiegi upiększające przejdą następne bloki. Potrzeby remontowe na osiedlu są bowiem duże, chociaż modernizacje są systematycznie realizowane zgodnie z przyjętymi planami. W tym roku między innymi odnowiono loggie w blokach 6, 13, 23 i 28, przeprowadzono mycie i konserwację elewacji trzech budynków, natomiast w czterech wykonano malowanie klatek schodowych połączone z wymianą tablic informacyjnych, balustrad ze stali kwasoodpornej oraz tzw. szachtów technicznych czyli urządzeń, w których poprowadzono różne kable, stanowiące do tej pory wątpliwą ozdobę ścian i korytarzy.

Systematycznie modernizowane są, a właściwie wymieniane na nowe, dźwigi osobowe w wysokich budynkach. W tym roku zamontowano sześć nowych wind, w przyszłym planowana jest wymiana pięciu kolejnych w budynkach 2 E i F, 5 E oraz 36. Kontynuowany będzie remont loggii w blokach nr 4, 6, 9 i 10 oraz docieplanie stropodachów trzech budynków 22, 23 i 35.

Podjęto także przygotowania do montowania następnych instalacji fotowoltaicznych. W tym roku zamontowano je na dachach dwóch wieżowców nr 2 i 3, w przyszłym planowane jest ustawienie paneli zamieniających energię słońca w energię elektryczną w wieżowcach nr 1 i 36. Pozyskiwany prąd jest wykorzystywany przede wszystkim przez windy, które nieustannie kursują i są bardzo energochłonne.

Zmotoryzowani mieszkańcy osiedla z zadowoleniem przyjęli zakończenie gruntownej modernizacji parkingu przy budynku nr 1. Jednak nadal o miejsca postojowe pomiędzy blokami bywa trudno. Natomiast na osiedlowych alejkach przybywa udogodnień dla rowerzystów i pieszych. Nie powinny ich także zaskoczyć ataki zimy. Administracja osiedla dysponuje bowiem odpowiednim sprzętem oraz zabezpieczyła ok. 50 ton piasku dla przeciwdziałania zamieciom i gołoledzi. (i)

Data utworzenia: 2024-01-05

zdjęcie - KOLEJNE MEGAWATY Z PRĄDU Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Na os. Bolesława Chrobrego śmiało sięgają po odnawialne źródła energii. Od ponad roku instalacje fotowoltaiczne działają już na czterech budynkach 1, 7, 15 i 17, a niebawem powstaną kolejne na dachach trzech wieżowców: 16, 18 i 20.

- Instalacje wykorzystujące energię słoneczną dobrze sprawdzają się w budynkach wysokich. Pozyskiwana ze słońca energia zasila przede wszystkim windy, które zużywają dużo prądu. Z wyliczeń wynika, że każda z użytkowanych przez nas instalacji wyprodukowała do tej pory ponad jeden megawat energii elektrycznej. Takie lokalne słoneczne elektrownie mogą więc przynosić znaczące oszczędności i dlatego zdecydowaliśmy budować kolejne. Instalacje zostaną zamontowane na trzech wieżowcach, których dachy zostały w minionych miesiącach odnowione i przygotowane do montażu urządzeń. W ogłoszonym przetargu na wykonawcę oferty złożyły trzy firmy. Wybraliśmy wykonawcę gwarantującego niską cenę oraz rzetelną i terminową realizację zadania. Wkrótce przystąpi on do montażu paneli fotowoltaicznych i w ciągu najbliższych tygodni powinien z nich popłynąć prąd – mówi Marcin Majchrzycki, kierownik Administracji os. Bolesława Chrobrego.

Inwestycje w fotowoltaikę to spektakularne przedsięwzięcie jednak potrzeb remontowych na tym jednym z najstarszych piątkowskich osiedli jest znacznie więcej. Świadczy o tym choćby rosnąca liczba zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach napływających od mieszkańców. W ubiegłym roku instalatorzy zatrudnieni w osiedlowej administracji odebrali ich aż 1718. Dotego blisko tysiąc razy byli także wzywani ślusarze i malarze. W tym roku też mają oni pełne ręce roboty. Sytuację poprawić mogą kompleksowe modernizacje wysłużonych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i elektrycznych. Są one systematycznie prowadzone na osiedlu. Wymianę poziomów kanalizacji sanitarnych przeprowadzono w piwnicach budynków 1, 11 i 13, a w tym roku jest ona wymieniana w budynku 17. Gruntowną modernizację przeszły instalacje elektryczne w budynkach 37 i 38. Wymieniono w nich przewody oraz wyremontowano rozdzielnię.

Niedawno głośno się zrobiło o zapowiedziach dofinansowywania przez rząd modernizacji spółdzielczych bloków a nawet dobudowywania w nich wind. Są to jednak mgliste wyborcze hasła, które nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się skonkretyzują. Natomiast na osiedlu Bolesława Chrobrego, gdzie wysokich budynków jest sporo, sprawne windy mają dla lokatorów szczególne znaczenie. Tymczasem wiele z tych urządzeń było wyeksploatowanych i zostały już wymienione bez oglądania się na obietnice polityków. Modernizacje wind, czyli w zasadzie ich wymiana na nowe wygodne i spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa urządzenia jest prowadzona systematycznie. Pojawiły się one już w budynku 11 A i B, planowany jest też ich remont w budynku 26. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców są jednak znacznie większe. W razie awarii wind pomocnym rozwiązaniem okazuje się montowanie na klatkach krzesełek i ławek, na których zmęczeni marszem po schodach lokatorzy mogą odpocząć. Administracja osiedla prosi więc o sygnalizowanie takich potrzeb.

Na osiedlu trwa też wyszukiwanie terenów pod nowe miejsca parkingowe, których wciąż jest za mało. Niedawno udało się pozyskać siedem przy budynku 9. Trwa też porządkowanie oznakowania poziomego i pionowego w związku z wyznaczeniem na osiedlu Strefy Organizacji Ruchu. Powstaje ona „ewolucyjnie” we współpracy ze Strażą Miejską i Policją. Przybywa jednak znaków wyznaczających zakazy parkowania. W pobliżu budynków pod znakami zakazu parkowania montowane są tabliczki informujące o możliwości 20-minutowego postoju. Warto by wszyscy zmotoryzowani chcieli pamiętać o tym ograniczeniu, inaczej bowiem mogą im o tym przypomnieć miejscy strażnicy, którzy wraz z wyznaczeniem SOR i właściwym oznakowaniem będą mogli podejmować skuteczniejsze interwencje.

A są one czasami nieodzowne, gdyż osiedlowym mistrzom kierownicy przychodzą niekiedy do głowy dziwne pomysły. Jeden z nich postanowił sprawdzić na osiedlowych alejkach swoje umiejętności driftowania i spowodował uszkodzenia innych pojazdów oraz wiaty śmietnikowej. Osiedlowy monitoring pozwolił ustalić i ukarać sprawcę. Dzięki kamerom wykryto też kierowcę, który samochodem z uszkodzoną miską olejową zanieczyścił drogę na odcinku 700 m. Usuwanie z niej olejowych plam było niezwykle czasochłonne i kosztowne.

Ozdobą osiedla są zadbane tereny zielone, które zajmują znaczne połacie i wymagają sporych nakładów oraz zabiegów agrotechnicznych. Ławki pośród rabat i krzewów zachęcają do odpoczynku. Warto więc spacerować, podziwiać kwiaty a nawet posłuchać śpiewu ptaków. Jednak nie wolno ich dokarmiać. Podrzucanie pieczywa nie służy ptakom. Natomiast walające się pośród trawników i krzaków resztki żywności są pożywką dla wielu innych znacznie mniej sympatycznych stworzeń. Dlatego dla dobra skrzydlatych przyjaciół oraz mieszkańców administracja apeluje o niedokarmianie ptaków. A także o właściwą segregację odpadów i zachowanie porządku wokół altanek oraz pojemników na nie. (i)

Data utworzenia: 2023-10-30

zdjęcie - PIĘKNIEJĄCY WIEŻOWIEC

Położony w centralnym punkcie Piątkowa wieżowiec nr 36 na os. Bolesława Śmiałego w siatce rusztowań prezentuje się całkiem efektownie. Po długich staraniach mieszkańców oraz spółdzielczych władz ruszyła termomodernizacja budynku. Na jej przeprowadzenie uzyskano korzystny kredyt z premią termomodernizacyjną. W jego ramach możliwe będzie nie tylko docieplenie ścian budynku, ale wykonanie także prac związanych z dodatkowym mocowaniem płyt osłonowych wieżowca zbudowanego z wielkiej płyty. Po zakończonej termomodernizacji budynek stanie się reprezentacyjną wizytówką Piątkowa. (i) 

Data utworzenia: 2023-08-01

zdjęcie - OSIEDLE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Letnie remonty, modernizacje i… awarie

Sezon letni na os. Władysława Łokietka rozpoczął się wielką awarią wodociągową, która sprawiła sporo kłopotów mieszkańcom pobliskich budynków a także zmotoryzowanym. Naprawa uszkodzeń wiąże się bowiem zwykle z „wykopkami” i utrudnieniami w ruchu.

- Wyciek wody nastąpił 6 lipca w pobliżu hydrantu przy budynku 10 E. Woda rozlewała się wartkim strumieniem po okolicy, trzeba więc było szybko odciąć jej dopływ i przystąpić do naprawy rurociągu. Nie było to łatwe, prace związane z wykopaniem sporej dziury w ziemi i wymianą kompletnie przerdzewiałego trójnika zajęły całą dobę. Przez ten czas mieszkańcy pobliskiego bloku pozbawieni byli zimnej wody. Mieli jednak zapewniony dopływ ciepłej wody, na takie rozwiązanie pozwalał bowiem układ rurociągów i zaworów w tym rejonie – wyjaśnia Aleksander Meyza, kierownik Administracji os. Władysława Łokietka.

Nie była to jedyna letnia awaria w osiedlowej infrastrukturze technicznej. Niemal w tym samym czasie uszkodzeniu uległ ciepłociąg w pobliżu pawilonu, w którym mieści się apteka. Osiedlowym rurociągom we znaki daje się upływ czasu, wiele z nich eksploatowanych jest już od kilkudziesięciu lat a także zmiany ciśnienia w sieci wynikające ze zwiększania lub spadku zapotrzebowania na wodę. Latem, gdy wielu mieszkańców wyjeżdża na wakacje ulega ono znacznemu zmniejszeniu.

Natomiast o zwiększenie bezpieczeństwa skutecznie dba osiedlowy monitoring funkcjonujący samodzielnie od kilkunastu lat. 12 kamer rozmieszczonych w newralgicznych punktach obserwuje i nagrywa co dzieje się na alejkach i pomiędzy blokami. Nagrania bywają udostępniane policji jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstw. A wśród nich na osiedlu i całym Piątkowie plagą są obecnie kradzieże katalizatorów samochodowych. Tym niecnym procederem zajmują się najczęściej wyspecjalizowani złodzieje. Pomocne w ich tropieniu są właśnie nagrania z monitoringu.

Zmotoryzowanym dają się we znaki przestępcy a także niedostatek miejsc parkingowych. Z trudem wygospodarowywane są kolejne miejsca, które jednak bywają niekiedy blokowane przez wraki, jakieś półciężarówki lub nawet posiadaczy jednośladów, którzy swymi „cackami” potrafią zająć całe miejsce. Rośnie też zainteresowanie specjalnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wniosków o ich urządzenie i przyznanie wciąż przybywa w Administracji. Natomiast każde powstanie takiego uprzywilejowanego miejsca, z uwagi na jego zwiększone wymiary, oznacza stratę jednego miejsca dla zwykłych posiadaczy samochodów.

Na osiedlu zaawansowane są prace nad uporządkowaniem komunikacyjnego galimatiasu i wyznaczeniem wymaganej przepisami prawa Strefy Organizacji Ruchu. Bez zatwierdzonego osiedlowego SOR Straż Miejska nie chce podejmować żadnych interwencji. Wypełnienie prawnych wymagań i uzgodnień związanych z utworzeniem SOR jest skomplikowane i niekiedy może prowadzić do stawiania znaku drogowego na znaku. Dla uniknięcia takich sytuacji prowadzone są uzgodnienia z miejskimi urzędnikami i Strażą Miejską. Ograniczenie liczby wymaganych znaków drogowych ma też wymiar ekonomiczny, każdy z nich bowiem kosztuje i wymaga wymiany po kilku latach.

A skrupulatne liczenie wydatków i szukanie oszczędności jest podstawowym zadaniem osiedlowych radnych oraz Administracji. Dlatego z zadowoleniem przyjęli oni decyzję Walnego Zgromadzenia o podziale nadwyżki bilansowej za ubiegły rok. Uczestnicy zebrania na os. Władysława Łokietka w głosowaniu wszyscy jak jeden mąż opowiedzieli się za pozostawieniem większej części zysku tam, gdzie został on wypracowany. Osiedle Łokietka, choć najmniejsze na Piątkowie, dysponuje jednak dwoma pawilonami handlowymi i kilkudziesięcioma lokalami użytkowymi, które przynoszą spore wpływy. Teraz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia będą one mogły zostać przeznaczone na potrzeby osiedla. Przede wszystkim zostaną wykorzystane na gruntowne odnowienie elewacji budynków. W ramach tych prac ściany są oczyszczone, przeprowadzana jest ich dezynfekcja środkami przeciw algom i grzybom a następnie są malowane odpornymi farbami. Takiej kuracji poddane zostaną cztery bloki.

Kontynuowana jest modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach. Ich wymiana zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców a także umożliwia pełniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. W budynkach, w których takie modernizacje sieci przeprowadzono niektórzy lokatorzy decydują się na całkowitą rezygnację z sieci gazowej i korzystanie tylko z prądu.

W tegorocznych remontowych planach przewidywana jest także kompleksowych modernizacja nawierzchni ulic i alejek. W wielu miejscach są one rozjeżdżone kołami aut lub uszkodzone korzeniami drzew. Posadzone przed laty rozrosły się bujnie i niekiedy bywają sporym utrapieniem. Są jednak przede wszystkim zielonym skarbem, który dodaje urody osiedlu. O zieleń pomiędzy blokami warto więc dbać. Niejednokrotnie czynią to sami mieszkańcy, którym należą się słowa uznania za pięknie utrzymane rabaty oraz kwiaty na balkonach. Natomiast jak zwykle sporo dyskusji budzi kwestia koszenia osiedlowych trawników. W tej dziedzinie ze względów ekologicznych i ekonomicznych, wzorem miejskich służb które ograniczają częstotliwość koszeń, warto także zachować umiar i zdrowy rozsądek. (i)

Data utworzenia: 2023-07-26

zdjęcie - OSIEDLE STEFANA BATOREGO

FOTOINSTALACJE NA DACHACH I PODZIEMNE ZBIORNIKI

Nie ustają prace termomodernizacyjne na os. Stefana Batorego. Niedawno zakończono je na budynkach 19 D-G i 20 A-C a już trwają na budynkach 26, 27 i 28. Na realizację tego przedsięwzięcia Zarząd PSM podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica 2.

- Docieplanie przynosi oszczędności w zużyciu energii oraz poprawia estetykę budynków, dlatego zainteresowanie mieszkańców możliwościami ich przeprowadzenia jest duże. Jednak termomodernizacje są kosztowne i niezbędne jest uzyskanie na nie dofinansowania. Zarząd i osiedlowi radni starają się pozyskać je z różnych źródeł. Nie zawsze jest to proste i łatwe. A potrzeby są w tym zakresie duże. Do tej pory docieplono około jednej trzeciej budynków osiedla. Staramy się jednak, systematycznie współdziałając z mieszkańcami, termomodernizować kolejne bloki – mówi Janusz Piskor, kierownik Administracji os. Stefana Batorego. Prowadzone obecnie prace dociepleniowe na trzech budynkach powinny się zakończyć w czwartym kwartale tego roku. Natomiast wokół odnowionych już bloków 19 D-G i 20 A-C obecnie wykonywana jest rekultywacja terenu.

Zaawansowane są przygotowania do planowanego w tym roku montażu pierwszych na osiedlu instalacji fotowoltaicznych. Starania spółdzielczych władz o uzyskanie dofinansowania na ich budowę uwieńczone zostały sukcesem. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wesprze budowę takich instalacji na 10 spółdzielczych wieżowcach. Dwie z nich powstaną na os. Stefana Batorego na budynku 31 A-F i 31 G-H.

Kolejnym inwestycyjnym zadaniem realizowanym w tym roku będzie budowa drugiego na osiedlu podziemnego zbiornika na odpady. Użytkowany od ponad roku taki obiekt przy bloku nr 18 sprawdza się bardzo dobrze. Wygląda estetycznie i skłania mieszkańców do należytej segregacji odpadów. Zdecydowano się więc na budowę kolejnych podziemnych zbiorników. Powstaną one przy budynku 14 i zastąpią mocno już wyeksploatowany tradycyjny śmietnik.

Większe i mniejsze remonty prowadzone są w różnych częściach osiedla. W trzech budynkach na jednostce G wykonywany jest remont kapitalny całych pionów balkonowych. Od nawiane są balustrady a przede wszystkim posadzki by przeciwdziałać powstawaniu przecieków, prowadzących nawet niekiedy do zalewania mieszkań. Modernizowane są nawierzchnie asfaltowe na jednostce F. Pomiędzy blokami przybywa też ławek i stojaków na rowery, które cieszą się dużym powodzeniem. Niedawno ustawiono je przy budynkach 7 i 11.

Wiosną wiele dzieje się na terenach zielonych i placach zabaw. Wszystkie place przeszły gruntowny przegląd i zaopatrzono je w atestowany piasek. Gruntownej metamorfozie poddano plac przy budynku nr 2. Odnowiono na nim urządzenia do zabawy oraz ogrodzenie. Dużo pracy jest także na trawnikach i rabatach, które zajmują znaczne połacie osiedla. Utrzymanie osiedlowej zieleni w należytym kwitnącym stanie wymaga wiele pracy oraz sporych nakładów finansowych. Sadzenie, podlewanie czy koszenie przecież kosztuje. Dlatego emocje wśród mieszkańców wzbudza kwestia koszenia trawników. Obok zwolenników częstego przeprowadzania tego zabiegu przybywa w ostatnim czasie głosów za utrzymywaniem trawników w naturalnym stanie. Takie pozostawione samym sobie „łąki miejskie” są ponoć korzystne dla rozwoju fauny i flory. Ponadto są tańsze w utrzymaniu. Jednak rozrastające się burzany i badyle nie są estetyczne. Zdania w tej materii wśród mieszkańców, a także ekspertów są podzielone, najwłaściwsze wydaje się więc zachowanie zdrowego rozsądku. Można choćby ograniczyć częstotliwość koszeń lub nawet zrezygnować z nich na jakimś obszarze. Jednak na większości osiedlowych trawników trzeba je przeprowadzać. Dlatego w wiosenne dni pomiędzy blokami słychać więc terkot kosiarek.

Ubiegłoroczne próby ożywienia rozległego placu w centrum osiedla, pomiędzy blokami 14 i 18 spotkała się z przychylnymi ocenami mieszkańcami i również tego lata powstanie tam kulinarny ogródek zachęcający do sąsiedzkich spotkań. Natomiast przez cały rok wiele atrakcyjnych wydarzeń odbywa się w klubie „Batory”. Jego członkom nie brakuje pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Są wśród nich spotkania i zabawy, rekreacyjne ćwiczenia i wycieczki a nawet plenery malarskie z prawdziwego zdarzenia.

Ważnym źródłem środków na realizację wielu przedsięwzięć remontowych są wpływy uzyskiwane z wynajmu lokali handlowo-usługowych. Chętnych na nie zwykle nie brakuje. (i)

 

Data utworzenia: 2023-06-29

zdjęcie - NOWE POJEMNIKI NA ODPADY NA OSIEDLU STEFANA BATOREGO

Trwa montaż 11 nowych pojemników na odpady na osiedlu Stefana Batorego. Nowe półpodziemne śmietniki zamontowane zostaną przy budynku nr 14. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim poprawa estetyki w przestrzeni publicznej. Takie pojemniki zajmują znacznie mniej miejsca niż tradycyjne kontenery, które w większości obecnie znajdują się na naszych osiedlach. Ważna jest też kwestia oszczędności miejsca. Pionowa budowa pojemnika półpodziemnego i umieszczenie większej jego części pod ziemią pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Nie ma również potrzeby budowania wiat śmietnikowych. Do tego dochodzi również kwestia nieprzyjemnych zapachów, ponieważ w przypadku podziemnych pojemników odpady składowane są pod ziemią, gdzie naturalnie panuje niższa temperatura, przez to proces gnilny zachodzi znacznie wolniej.

Data utworzenia: 2023-05-09

zdjęcie - OSIEDLE WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ZYGMUNTA STAREGO

REMONTOWANIE, MALOWANIE I... UPIĘKSZANIE ZIELENIĄ

Na okazałej tablicy informacyjnej w gabinecie Joanny Wiśniewskiej, która od początku tego roku jest formalnie kierownikiem Administracji os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego zapisane są najważniejsze przedsięwzięcia realizowane obecnie na obu jednostkach. Zadania i terminy ich wykonania są na bieżąco aktualizowane.

- Mam takie nieco korporacyjne przyzwyczajenia żeby wszystkie przedsięwzięcia dobrze rozplanować i rozliczać się z ich wykonania. Na tym wykresie dobrze widać co zrobiliśmy, co jest do zrobienia i kto za co odpowiada – mówi rzeczowo J. Wiśniewska, która jest kolejną kobietą kierującą administracją osiedla składającego się zasadniczo z dwóch małych, stosunkowo młodych i nieco odrębnych jednostek. Jest też jedyną przedstawicielką płci pięknej wśród sześciu osiedlowych kierowników.

– Współpraca z nimi oraz Zarządem Spółdzielni i Radą Osiedla układa się bardzo dobrze. Doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami zdobywałam pracując we wspólnotach mieszkaniowych, wiele się też nauczyłam będąc zastępcą kierownika na osiedlu Bolesława Chrobrego. Wiedzę i praktykę staram się obecnie wykorzystywać z jak największym pożytkiem dla mieszkańców. Problemów, spraw do pilnego załatwienia nie brakuje ale jestem przekonana, że wspólnie możemy zrobić wiele żeby ludziom mieszkało się przyjemniej i wygodniej – dodaje J. Wiśniewska. Na spektakularne inwestycje na tych najmniejszych piątkowskich osiedlach nie ma obecnie szans. Skoncentrować się trzeba na kontynuowaniu przyjętych w uzgodnieniu z Radą Osiedla planów remontowych. W tym roku przewidują one między innymi odnowienie elewacji na budynkach 12, 15 i 17 na os. Zygmunta Starego oraz bloku nr 15 na os. Władysława Jagiełły. Północne ściany budynków zostaną poddane także operacji usuwania glonów i konserwacji. Systematycznie prowadzona będzie wymiana pionów wody oraz wodomierzy a także malowanie kolejnych klatek schodowych połączone z wymianą okien oraz instalowaniem czujników i drzwi przeciwpożarowych w piwnicach. Urządzenia te znacznie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.

Odnawianie klatek schodowych, przywróciło temat ich sprzątania. Zobowiązani są do tego lokatorzy, jednak nie wszyscy, z różnych względów – choćby wieku czy nieobecności - należycie wywiązują się z tego zadania. Sprawę komplikuje częste wynajmowanie mieszkań. Dlatego powracają pomysły by rozwiązać problem kompleksowo i zlecić to zadanie specjalistycznym firmom. Dodatkowa odpłatność nie byłaby wówczas duża, a schody, stanowiące wizytówkę każdego budynku lśniłyby czystością. Na takie rozwiązanie zdecydowali się mieszkańcy dwóch klatek schodowych. Sprawa wydaje się jednak warta przedyskutowania i to chyba na wszystkich spółdzielczych osiedlach.

W obu dość zwarto zabudowanych osiedlach szczególnej troski wymagają enklawy zieleni. O ich urządzenie i pielęgnację dbają firmy wyłonione w przetargach. Ogrodnicze zabiegi związane z nasadzeniami roślin, ale niekiedy też ostrymi cięciami rozrośniętych drzew i krzewów, wzbudzają zwykle duże zainteresowanie mieszkańców. Wykonawcy i przedstawiciele administracji nadzorujący prace zapewniają, że osiedlowa zieleń będzie pięknieć i rozkwitać. Odnowiono już zielony zakątek pomiędzy budynkami 7 i 8 na os. Władysława Jagiełły a podobne kuracje upiększające planowane są na kolejnych skwerach i rabatach. Wiosną przeprowadzone zostaną także przeglądy wszystkich osiedlowych placów zabaw i dokonane niezbędne naprawy oraz wymiana piasku.

Zmiany będą zachodzić także na osiedlowych uliczkach i alejkach. Prowadzone są bowiem przygotowania do wyznaczenia Strefy Zamieszkania. We współdziałaniu z Zarządem Dróg Miejskich wprowadzone będzie nowe oznakowanie, które powinno zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Niestety, nie przyczyni się ono do zwiększenia liczby miejsc parkingowych, których na osiedlach ciągle jest za mało.

Podczas prac modernizacyjnych coraz śmielej wykorzystywane są nowe materiały i technologie. Nadzieje na zminimalizowanie kosztów związanych z rosnącymi cenami energii dostrzegane są w sięganiu po instalacje fotowoltaiczne. W osiedlowych budynkach przeprowadzono audyty i obecnie analizowane są możliwości ich budowy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że takie instalacje najlepiej sprawdzają się w budynkach wysokich, w których funkcjonują energochłonne windy. Oszczędności w zużyciu energii przynieść mogą także przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Ich podjęcie rozważane jest w budynkach na os. Władysława Jagiełły. Pomysłów i planów nowej pani kierownik oraz członkom Rady Osiedla nie brakuje. Zapewniają, że nie zabraknie też wytrwałości w ich realizacji. Starają się też zachęcić mieszkańców do wspólnych działań. Dlatego dążą do zdynamizowania we współpracy z CIL i Maglem Artystycznym aktywności osiedlowego klubu, do którego zapraszają 6 maja na wspólne warsztaty. A w kolejnych miesiącach planują zorganizowanie wspólnego pikniku dla mieszkańców obu osiedli, które formalnie są jednym osiedlem w spółdzielczej strukturze. (i) 

Data utworzenia: 2023-05-04

zdjęcie - FOTOWOLTAIKA

ENERGIA ZE SŁOŃCA

Blisko 2 mln zł wynosi łączna wartość instalacji fotowoltaicznych, które powstaną na 10 spółdzielczych budynkach. Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy na budowę odnawialnych źródeł energii, które wyniesie połowę kosztów inwestycji. Instalacje fotowoltaiczne funkcjonują  m.in. na osiedlu Bolesława Chrobrego na budynkach: 1, 7, 15 i 17.
Kolejne już na Piątkowie instalacje fotowoltaiczne montowane będą na dachach wieżowców, gdyż właśnie na nich następuje optymalne wykorzystanie uzyskanej energii ze słońca, największe oszczędności i najszybszy zwrot poniesionych nakładów. Instalacje budowane będą na 3 budynkach na os. Bolesława Chrobrego,  po 2 wykonane zostaną na blokach os. Bolesława Śmiałego, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Jana III Sobieskiego. Jedna instalacja powstanie na os. Stefana Batorego. (i)

Data utworzenia: 2023-04-28

zdjęcie - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO

SYSTEMATYCZNE REMONTOWANIE I ODNAWIANIE

Rurom kanalizacyjnym kilkadziesiąt lat eksploatacji daje się we znaki. Wiele z nich wymaga wymiany i jest ona systematycznie prowadzona na os. Jana III Sobieskiego. Jest to jednak skomplikowane i kosztowne, dlatego wdrażana jest technologia czyszczenia pionów i poziomów kanalizacyjnych za pomocą specjalnych głowic wprowadzanych do rur z górnej kondygnacji budynku.

- Taki sposób przywracania sprawności sieci kanalizacyjnej zastosowaliśmy w dwóch budynkach na osiedlu. Zdecydowaliśmy sprawdzić jego skuteczność w niskim bloku numer 37 oraz wieżowcu 15. Nowa technologia zdała egzamin. Rury zostały nie tylko oczyszczone i odzyskały przepustowość, ale mogliśmy też ocenić ich rzeczywisty stan techniczny. Głowica czyszcząca połączona była bowiem z kamerą i mogliśmy obserwować jej pracę, stan rur a nawet to, co niekiedy mieszkańcy potrafią wyrzucić do kanalizacji, przyczyniając się w ten sposób do uciążliwych awarii – mówi Maciej Delikta, kierownik Administracji os. Jana III Sobieskiego.

W minionym roku dzięki współpracy Zarządu i Administracji na Sobieskiego modernizowano także inne elementy osiedlowej infrastruktury technicznej. W budynkach 6 i 21 wymieniono układy zasilania rezerwy w instalacji elektrycznej, które zwiększają stabilność dostawy energii elektrycznej przez zapewnienie dopływu prądu do budynków z dwóch kierunków oraz wymieniono rozdzielnie główną w bud 1 D, E, F. Na nasadach kominowych bloku 17 zainstalowano turbowenty zapewniające sprawniejsze działanie systemu wentylacji. Kontynuowano zainicjowany przed kilku laty program ocieplania stropów piwnicznych. Nowe izolacje chroniące przed stratami ciepła oraz zwiększające bezpieczeństwo przeciwpożarowe otrzymały budynki 24 i 25 A-C. Wraz z tymi pracami dokonano w ich korytarzach i piwnicach wymiany oświetlenia na ledowe, które przynosi oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zdaniem Zarządu kosztownym, ale nieodzownym przedsięwzięciem jest modernizacja, a właściwie instalacja nowych dźwigów osobowych w budynkach wysokich. W ubiegłym roku nowe windy pojawiły się w klatkach schodowych wieżowców 26 D i 22 A-E. W tym roku przewidziana jest wymiana czterech dźwigów w budynku 21 E-H oraz wymieniona już została winda w budynku 22 F. Osiedlowa kolejka do nowych wind jest jednak długa. Do tej pory zainstalowano je w około jednej trzeciej wysokich budynków. Sprawnie przebiegła na osiedlu prowadzona przez ekipy Techemu akcja wymiany wodomierzy, którym upłynął okres legalizacji. Objęła ona 12 budynków, w których zainstalowano blisko 2000 nowych urządzeń. Wiele z napraw i prac remontowych wykonywanych w budynkach czy pod ziemią bywa słabo zauważalnych, znacznie bardziej widowiskowe i dostrzegane przez mieszkańców są odnowienia elewacji bloków. Zabiegi takie przeprowadzono na północnych i południowych ścianach budynków 10, 43 i 44. Elewacjom od północnej strony szczególnie we znaki dają się porastające je algi, dlatego obok zmycia ścian pokryte zostały one specjalnymi środkami przeciw tym glonom oraz farbą o zwiększonej odporności. Pięknieją nie tylko budynki ale także osiedlowe skwery i alejki, przy których przybywa ławek wykonywanych sposobem gospodarczym przez pracowników administracji, a przede wszystkim place zabaw. Na kilku z nich zainstalowano nowe urządzenia do dziecięcych zabaw, m. in. zjeżdżalnie ze ścianą wspinaczkową, drewniane lokomotywy i auta czy tablice manipulacyjne. Do najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć remontowych należą: rozpoczęcie przebudowy parkingu przy budynku 6 oraz kompleksowa modernizacja boiska w pobliżu budynku 36. Nieco zaniedbana płyta otrzyma nową nawierzchnię poliuretanową, bramki i inne urządzenia sportowe oraz ogrodzenie. Planowane jest także odnowienie elewacji budynku 7 wraz z wymianą ocieplenia ścian szczytowych w wejściu B i G, montaż turbowentów na wentylacji w budynku 30 oraz wymiana kaset domofonów w blokach 17, 25 A-C i 39. Kontynuowane będą programy docieplania stropów piwnicznych, w budynkach 27 i 28 oraz modernizacji instalacji elektrycznej poprzez wymianę układu zasilania rezerwy (SZR) w budynku 16 – w wejściu G wraz z rozdzielnią główną. Prac remontowych do wykonania na os. Jana III Sobieskiego, jednym z największych i najstarszych osiedli na Piątkowie, nigdy więc nie brakuje. Modernizując systematycznie infrastrukturę techniczną Zarząd i Administracja osiedla sporo uwagi poświęcają również dbałości o zieleń oraz działalności społeczno- kulturalnej. Dużo dzieje się w osiedlowym klubie „Hetman” a organizowane z rozmachem półkolonie i festyny zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. (i)

Data utworzenia: 2023-04-03

zdjęcie - OSIEDLE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

REMONTY, NAPRAWY I ELEWACJE DO RENOWACJI

Pierwszym skutkiem zapowiedzi podwyższenia opłat za ogrzewanie mieszkań był na os. Władysława Łokietka zwiększony napływ korekt w oświadczeniach o liczbie zamieszkujących osób. Wynika z nich, że na osiedlu znowu ubyło lokatorów, chociaż ilość odpadów raczej się nie zmniejsza.

Próby zaoszczędzenia na opłatach za odbiór odpadów wskazują, że mieszkańcy zaniepokojeni podwyżkami stawek za ogrzewanie poszukują rozwiązań, które zminimalizują rosnące opłaty. Z pewnością warto zmniejszyć zużycie ciepła poprzez dokonanie przeglądu domowych grzejników i innych urządzeń, zadbanie o uszczelnienie drzwi i okien oraz sprawną wentylację. Można też, do czego zachęcają we wspólnej akcji władze miasta i spółka Veolia, obniżyć temperaturę w mieszkaniach choćby o jeden stopień, co przynieść może spore oszczędności, jednak nie tyle dla indywidualnego odbiorcy lecz głównie w skali całego miasta. Do cieplnych oszczędności przyczyniają się również przeprowadzone na osiedlu w minionych latach termomodernizacje wszystkich budynków oraz wymiana drzwi i okien w klatkach schodowych. W ubiegłym roku w ramach projektu realizowanego przez Veolię wymieniono na Łokietka większość sieci ciepłowniczej. -Nowoczesne, dobrze izolowane rury ograniczą straty energii a przede wszystkim zmniejszą ryzyko awarii, które po latach eksploatacji bywają coraz większym zagrożeniem – mówi Aleksander Meyza kierownik Administracji os. Władysława Łokietka.

Utrudnień w dopływie ciepłej wody doświadczają od pewnego czasu mieszkańcy klatek schodowych w blokach 5 i 6 zlokalizowanych najdalej od wspólnego węzła ciepłowniczego. Dokonana w nim wymiana pomp i ustawienie ich na maksymalną wydajność nie przyniosła oczekiwanych efektów. Ciepła woda do wielu mieszkań dociera nadal z kłopotami. Wspólnie z ekipami Veolii trwają więc starania o usprawnienia jej przepływu w sieci.

Na progu zimy, w listopadzie, we znaki mieszkańcom dala się awaria rury wodociągowej pomiędzy budynkami 4 i 13A. Gwałtowny wyciek wody spowodował zalanie alejek i niektórych pomieszczeń piwnicznych. Usuwanie zniszczeń i naprawa uszkodzonej sieci przez ekipy Aquanetu trwała blisko trzy tygodnie. Natomiast niedawne zimowe wichury wyrwały z korzeniami drzewo przed budynkiem 10, które zatarasowało alejkę i omal nie zniszczyło zaparkowanych w pobliżu samochodów. Sprawna akcja strażaków oraz ekip Remondisu i pracowników administracji szybko usunęła skutki huraganu.

W minionych miesiącach kontynuowano modernizację sieci energetycznej w kolejnych budynkach, przeprowadzono remont loggi w bloku 7A i wejścia do budynku 12D oraz wymieniono częściowo piony kanalizacyjne w budynkach 12E i 13A. Udało się przygotować kolejne dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy budynkach 8 i 12. Podjęto także przygotowania do zainstalowania okazałego oświetlenia chodnika prowadzącego do niedawno urządzonego przystanku tramwajowego „Jasna Rola”. Miejscy wykonawcy nowej trasy naramowickiej mają w planach urządzić w tym rejonie niewielki park, na razie jednak teren jest nieco zaniedbany i spacer pomiędzy chaszczami bywa mało przyjemny, dlatego zdecydowano o zamontowaniu w tym rejonie oświetlenia.

W osiedlowych planach jest także rozpoczęcie programu odnawiania elewacji budynków. Na ten cel zostaną prawdopodobnie przeznaczone środki uzyskane z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za minione trzy cowidowe lata, o którym zdecydowali spółdzielcy podczas niedawnego walnego zgromadzenia spółdzielni. Budynki będą odnawiane w takiej kolejności jak przeprowadzano ich termomodernizację, od której upłynęło już kilkanaście lat. Wypracowane na osiedlu zyski, których źródłem są przede wszystkim wpływy z wynajmu lokali użytkowych przeznaczone zostaną więc na wspólny cel. Można mieć nadzieję, że będą one nadal pomnażane, gdyż zainteresowanie wynajmem powierzchni użytkowych zlokalizowanych zwykle w piwnicach jest spore. Ze znalezieniem chętnych na 76 lokali użytkowych nie ma większych problemów. Najczęściej są one jednak wykorzystywane już nie na usługi czy handel ale jako magazyny. (i)

Data utworzenia: 2023-03-01

zdjęcie - OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO

AKTUALIZACJA OSIEDLOWEGO SOR I MODERNIZACJA INSTALACJI

Wystrzałowo rozpoczął się nowy rok na os. Bolesława Chrobrego. Jeden z wystrzelonych tej nocy fajerwerków wpadł na balkon budynku nr 7 i doprowadził do powstania pożaru. Urozmaiceniem tradycyjnych zabaw sylwestrowych była więc najprawdziwsza akcja gaśnicza. Na szczęście skończyło się na niewielkich szkodach.

Była to właściwie jedyna okołoświąteczna „atrakcja” jakiej doświadczyli w tym okresie mieszkańcy osiedla. Obeszło się bowiem bez poważniejszych problemów z odbiorem odpadów, których zwykle jest wtedy bardzo dużo. Zaraz po świętach w altankach śmieciowych pojawiły się zbędne już choinki, które uprzątnięto w styczniu a kolejny ich odbiór nastąpi 13 lutego. Tego dnia mieszkańcy powinni do altanek wystawić choinkowe drzewka.

Nie zanotowano też awarii sieci ciepłowniczych czy kanalizacyjnych, które są wtedy znacznie bardziej obciążone. Do sprawnego działania całej infrastruktury technicznej osiedla przyczynia się między innymi systematycznie prowadzona jej modernizacja. – W minionym roku kontynuowaliśmy remonty sieci kanalizacyjnej w piwnicach kilku budynków. Wymienione zostały najbardziej wyeksploatowane fragmenty rurociągów i niejako przy okazji odnowiono także piwniczne posadzki. Usprawniana jest także sieć energetyczna w budynkach. Chociaż bowiem korzystamy z coraz bardziej energooszczędnych urządzeń to jednak jest ich w mieszkaniach coraz więcej i ogólne zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Dla zapewnienia jej dostaw nieodzowne są modernizacje osiedlowych rozdzielni oraz wymiana przewodów. Przybywa mieszkańców, którzy rezygnują z gazu i korzystają jedynie z wygodniejszej i bezpieczniejszej energii elektrycznej – mówi Maciej Majchrzycki, kierownik Administracji os. Bolesława Chrobrego.

Od roku osiedle jest nie tylko jej odbiorcą ale także producentem. Na dachach czterech wieżowców zainstalowano bowiem panele fotowoltaiczne, które wytwarzają coraz cenniejszy prąd. Wstępne analizy przeprowadzone po rocznym okresie eksploatacji tych urządzeń wskazują na opłacalność przeprowadzonej z pewnymi problemami ale też z dużym zaangażowaniem spółdzielczej administracji oraz osiedlowych społeczników inwestycji. - Z pewnością warto korzystać z instalacji fotowoltaicznych w budynkach wysokich, w których wytworzony prąd może zasilać dźwigi osobowe „pożerające” znaczną ilość prądu. Na naszym osiedlu wieżowców jest sporo i rozważamy możliwości zamontowania na nich kolejnych paneli fotowoltaicznych, które przyczyniłyby się do zmniejszenia zużycia energii – stwierdza M. Majchrzycki.

Spore oszczędności przynosi przeprowadzona już na całym osiedlu wymiana w częściach wspólnych budynków oświetlenia na ledowe a także systematyczna modernizacja dźwigów osobowych. W ubiegłym roku odnowiono, a właściwie zamontowano 16 nowych wygodnych i bezpiecznych urządzeń. Lśniącymi i szybkimi windami aż miło jeździć i co ważne nie dochodzi w nich do poważniejszych dewastacji czy uszkodzeń, które kiedyś były prawdziwą plagą. W tym roku planowana jest wymiana kolejnych 16 wind. Jeśli uda się zrealizować tegoroczne zamierzenia, to w przyszłym roku program modernizacji dźwigów powinien się zakończyć. We wszystkich budynkach będą już jeździć nowoczesne, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa windy.

Prace remontowe prowadzone są w budynkach a także pomiędzy nimi. Odnawiane są osiedlowe alejki i chodniki, przy nich przybywa też stojaków na rowery. Tylko w minionym roku zainstalowano ich aż 50 i wszystkie są często wykorzystywane. Z myślą o wygodzie miłośników dwóch kółek w niektórych budynkach dawne wózkarnie czy nieczynne zsypy na odpady przerabiane są na „rowerownie”, w których można bezpiecznie przechowywać jednoślady. Dynamicznie rozwija się na osiedlu sieć paczkomatów. Znana poznańska firma ustawiła już ich pięć w wyznaczonych miejscach a jej konkurenci już prowadzą rozmowy w sprawie możliwości ustawienia swoich paczkomatów. Są one wygodą dla mieszkańców a dla osiedla oznaczają spore wpływy z tytułu czynszów. - W zawieranych z kontrahenta mi umowach zawsze znajduje się klauzula waloryzacyjna uwzględniająca skutki inflacji – zaznacza M. Majchrzycki.

Wiele uwagi administracja poświęca obecnie aktualizacji osiedlowej Strefy Organizacji Ruchu. W niej obowiązuje pierwszeństwo pieszych, możliwość poruszania się pojazdów z prędkością do 20 km/h oraz parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejsca. Wymogi Straży Miejskiej oraz innych instytucji miejskich w kwestii właściwego oznakowania SOR, a zwłaszcza miejsc postojowych są surowe i niekiedy prowadzą do stawiania znaków na znaku. Jednak dopiero właściwe oznakowanie, co wiąże się z kosztami, jest podstawą do egzekwowania przez Straż Miejską przestrzegania przepisów. Jest więc szansa, że po zakończeniu aktualizacji w osiedlowym SOR auta nie będą przekraczać dozwolonej prędkości, a wraki czy porzucone pojazdy nie będą blokować miejsc parkingowych, których wciąż jest za mało.

Dzięki przyjętemu przez Walne Zgromadzenie podziałowi nadwyżki bilansowej za minione trzy lata osiedle zyska blisko 3 mln zł, które będzie można przeznaczyć na zwiększenie zakresu prac remontowych a może także na modernizację tzw. ryneczku nie opodal siedziby Zarządu PSM, kościoła i marketu. W miejscu tym, czego obawiali się okoliczni mieszkańcy, nie powstaną kolejne wieżowce i taki odnowiony choć tradycyjny ryneczek z pewnością będzie się cieszył popularnością. (i)

Data utworzenia: 2023-02-01

zdjęcie - OSIEDLE BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO

TERMOMODERNIZACJA, NOWE WINDY I... MIKRO-SIŁOWNIA

Opracowany wiosną przy dużym współudziale nowowybranej Rady Osiedla Bolesława Śmiałego plan remontowy na rok 2022 został w pełni wykonany. Zrealizowano prace o łącznej wartości ponad 6 mln złotych – mówi Maciej Graczyk, kierownik Administracji.

Do najważniejszych przedsięwzięć należały remont loggi w nowym systemie PCI wraz z wymianą balustrad balkonowych ze stali kwasoodpornej w budynkach 23, 13, 28, 4, 6 i 7 oraz kompleksowa modernizacja klatek schodowych w budynkach 32, 35, 27, 11 i 5. W nich również zainstalowano nowoczesne poręcze ze stali nierdzewnej. Udało się również przeprowadzić wymianę 12 dźwigów osobowych w budynkach 2, 3 i 4. Jest to kosztowne przedsięwzięcie ale z uwagi na wzrastające wymogi bezpieczeństwa a także wygodę mieszkańców, modernizacje wind, a właściwie montaż całkowicie nowych urządzeń, będą kontynuowane w kolejnych latach. W tym roku planowane są remonty wind w wieżowcach 1 i 5. W osiedlowych budynkach jest ogółem 40 wind i program ich wymiany powinien się zakończyć w roku 2024.

- Do pomyślnego finału zmierzają przygotowania do termomodernizacji kolejnych budynków 24 i 36. Mamy już zgody mieszkańców i niezbędną dokumentację techniczną. Dla bloku 24 jest już także wydane pozwolenie na budowę. Natomiast w sprawie finansowania prac na budynku 36, który nie uzyskał środków z programu Jessica 2, prowadzimy jeszcze rozmowy z bankiem PKO, który zaoferował korzystny kredyt z premią termomodernizacyjną. W jego ramach możliwe będzie nie tylko docieplenie ścian budynku ale wykonanie także prac związanych z dodatkowym mocowaniem płyt osłonowych wieżowca zbudowanego z wielkiej płyty – wyjaśnia M. Graczyk.

Od lat utrapieniem zmotoryzowanych mieszkańców jest niedostatek miejsc parkingowych. Podejmowane są próby rozbudowy istniejących parkingów i wygospodarowania dodatkowych miejsc postojowych. Powstały one przy budynku 18 i planowane jest wykonanie podobnych prac przy bloku 1. Wychodząc naprzeciw postulatom ekologów miejsca parkingowe są urządzane z wykorzystaniem ażurowych elementów betonowych, które umożliwiają rozwój zieleni. Od kilku miesięcy pieczę nad osiedlową zielenią sprawuje nowa firma, którą wyłoniono w przetargu. Jej ekipy dokonują już jesiennych i zimowych prac pielęgnacyjnych oraz przeprowadzają niezbędne cięcia drzew i krzewów. Ich zadaniem będzie także rewitalizacja niektórych nieco zaniedbanych trawników i rabat. Działania nowej firmy będzie można zapewne ocenić wiosną, gdy osiedlowa zieleń wybuchnie w całej krasie. 

Tymczasem trzeba myśleć o zimie, która w tym roku daje się nieco we znaki. Na jej ataki osiedlowa administracja jest dobrze przygotowana. Dysponuje sprzętem oraz zapasami materiałów. Na razie zakupiono 25 ton piasku i 2 tony soli, której użycie przewidziano tylko w szczególnych przypadkach. Jeśli zajdzie potrzeba będzie można sprowadzić więcej piasku, jednak wszyscy mają nadzieję, że zima będzie w miarę łagodna.

Oznacza ona jednak także zwiększone nakłady na ogrzewanie. Dla oszczędności w zużyciu energii, w uzgodnieniu z Radą Osiedla, zdecydowano ograniczyć ogrzewanie w częściach wspólnych budynków. Kryzy w grzejnikach na klatkach schodowych zostały tak ustawione by zapewnić minimalne ogrzewanie. Nowością, która niebawem pojawi się na os. Bolesława Śmiałego będzie pierwszy na Piątkowie i chyba w Poznaniu „The Gym Pod”, czyli kontener mikro-siłownia. Takie urządzenia wymyślono w Singapurze i cieszą się tam sporym zainteresowaniem. Teraz firma zamierza je stawiać w największych miastach Polski. Niewielki, ciekawie zaaranżowany kontener wyposażony w rowerki i inne urządzenia treningowe ma zachęcić do aktywności fizycznej mieszkańców pobliskich bloków. Firma zamierza rozwijać sieć kontenerów. Piątkowianie będą pierwszymi, którzy mogą z nich skorzystać. Kontenerowa mikro-siłownia będzie ustawiona na terenie pomiędzy blokami spółdzielczymi a osiedlem Botanica. (i)

Data utworzenia: 2023-01-02Deklaracja dostępności