zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
W dniu dzisiejszym w PSM nie zgłoszono żadnych awarii


zdjęcie - widok na Piątkowo

Zapraszamy do lektury lutowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Zachęcamy do lektury.

foto: PSM

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2023-01-27
zdjęcie - LOGO KLUBU KORONA

Przedstawiamy ofertę kulturalną klubu "Korona" działającego na os. Bolesława Śmiałego. Oferta zawiera propozycje dla każdej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.

Szczegóły w załączniku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2023-01-30
zdjęcie - logo PSM

Przedstawiamy harmonogram prac Komisji Problemowych i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu lutym 2023 r. 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2023-01-30
zdjęcie - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych oraz remontu loggii w budynkach nr 26 A-D i 28 A-D oraz 27 A- G w osiedlu Stefana Batorego, należących do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących realizację wyłącznie części wydzielonej zamówienia, przy czym do podziału może dojść jedynie w sposób, że oferta będzie dotyczyła bądź budynku nr 27 A-G bądź też łącznie budynków nr 26 A-D i 28 A-D.

Termin realizacji zamówienia:  nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót, a 30% wartości robót nie później niż 60 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.

Wysokość wadium: 300.000 zł, w razie złożenia oferty jedynie na jedną część 150.000 zł.

Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 150 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, sala 40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2023-01-16
zdjęcie - zima z PSM

Zimowe ferie tuż, tuż…

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Piątkowskim Centrum Kultury "Dąbrówka" serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na ZIMOWE FERIE 2023.
Czas trwania:
I turnus – 30.01.2023 – 03.02,2023
II turnus – 06.02.2023 – 10.02.2023
Godziny zajęć: 8:00 – 16:00

Szczegóły oferty w załączniku.

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SPORTOWE 

Sekcja Sportu i Rekreacji Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla dzieci i młodzieży mieszkającej na Piątkowie przygotowała zajęcia sportowe podczas ferii zimowych pod hasłem "SPORTOWA ZIMA Z PSM" . Zajęcia prowadzone będą w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 8 na osiedlu Bolesława Śmiałego. 
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-12-06
zdjęcie - LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE DO WYNAJĘCIA

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do zapoznania się z ofertami najmu lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych.

Zapraszamy do kontaktu.

Data utworzenia: 2023-01-09
zdjęcie - TALENTY Z

Uczestniczki zajęć w "Dąbrówce" laureatkami XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Kalendarz" 2023.
Uczestnicy zajęć plastycznych w Piątkowskim Centrum Kultury "DĄBRÓWKA" często biorą udział w konkursach. W tym przypadku zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji do poszczególnych miesięcy kalendarza na rok 2023 i jego okładki.
Na konkurs wpłynęło 3376 prac z 549 placówek z Polski, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Słowacji, Hong Kongu (Chiny), Francji, Finlandii, Holandii, Łotwy i Ukrainy.
Do kalendarza zostało wybranych 13 prac (12 miesięcy plus okładka), rozdano 15 nagród oraz 125 kwalifikacji. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych prac znalazły się ilustracje miesięcy wykonane przez uczestniczki warsztatów plastycznych w Piątkowskim Centrum Kultury "Dąbrówka": Zuzanny Mamica – styczeń i Aleksandry Górka – październik. Instruktor prowadzący – p. Anna Szyszka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

foto PSM

Data utworzenia: 2023-01-20
zdjęcie - KAMPANIA EDUKACYJNA -

Wraz z firmą Veolia Energia Poznań S.A. zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią edukacyjną – „Stopień mniej znaczy więcej”, której celem jest uświadomienie mieszkańcom, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie Państwa wydatków i poprawę jakości powietrza.

O szczegółach kampanii przeczytacie Państwo na specjalnych plakatach oraz na stronie  http://www.wielkopolskaenergia.pl

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-11-30
zdjęcie - logo PSm

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 27 grudnia 2022 roku firma Veolia Energia Poznań S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła sieciowego Veolii Energii Poznań S.A., zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (decyzja nr OPO.4210.74.2022.ASz1 z dnia 12 grudnia 2022 r.) opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE z dnia 12 grudnia 2022r. Nr 808 (2068). Jak informuje firma Veolia zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu - ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną w zależności od rodzaju grup taryfowych w następujących przedziałach:
- opłata stała i opłata stała za moc zamówioną od 2,3% do 4,3%,
- opłata zmienna przesyłowa i opłata zmienna za dostawę ciepła od 49,5% do 50,5 %.

Z uwagi na powyższe Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 1 lutego 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany w opłatach za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę uwzględniające wzrost cen taryf wprowadzony przez Veolia Energia Poznań S.A.

Zobacz więcej:
VEOLIA – ZMIANA CEN CIEPŁA SYSTEMOWEGO W POZNANIU

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-12-20
zdjęcie - JĘZYK ANGIELSKI POPRZEZ TEATR

Piątkowskie Centrum Kultury "Dąbrówka" zaprasza młodzież i dorosłych na zajęcia, które mają na celu rozwój i doskonalenie umiejętności językowych w atrakcyjnej formie prostych zabaw teatralnych. Wymagany średnio zaawansowany poziom znajomości angielskiego. 

Zapraszamy.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-12-20
zdjęcie - UKONSTYTUOWANIE NOWEJ RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025

Pierwsze, konstytuujące posiedzenie nowej Rady Nadzorczej odbyło się 16 grudnia 2022 r. W tajnym głosowaniu przewodniczącym wybrano Pana Piotra Kopera. Pozostałe głosowania przebiegały w trybie jawnym. Zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej została Pani Mirosława Musielińska-Klemka, Sekretarzem Pan Dariusz Leszczyński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Mariusz Talaśka, Przewodniczącym Komisji Członkowsko – Samorządowej wybrano Pana Czesława Koperskiego.

Gratulujemy i życzmy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Spółdzielni.

Zobacz więcej: ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

Data utworzenia: 2022-12-19
zdjęcie - NOWA RADA NADZORCZA PSM - KADENCJA 2022-2025

Informujemy, że w wyniku podsumowania głosowania nad wyborem członków do Rady
Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie odbyte w dniach 04, 08, 10, 15, 17, 21 listopada 2022 roku wybrało Radę Nadzorczą w składzie:

Osiedle Stefana Batorego

1.Maciej Kula
2. Dariusz Leszczyński

Osiedle Władysława Łokietka

1. Paweł Perz
2. Czesław Koperski

Osiedle Jana III Sobieskiego

1. Ewa Gawrońska-Ratajczak
2. Leszek Partyński

Osiedle Bolesława Chrobrego

1. Paulina Grześkowiak
2. Mirosława Musielińska-Klemka

Osiedle Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

1. Waldemar Majtas
2. Krystyna Kaczmarek

Osiedle Bolesława Śmiałego

1. Mariusz Talaśka
2. Piotr Koper

Ukonstytuowanie nowej Rady Nadzorczej PSM zaplanowane zostało na 16 grudnia 2022 r.

Gratulujemy nowym członkom Rady Nadzorczej PSM i życzmy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Spółdzielni.

Data utworzenia: 2022-12-06
zdjęcie - MŁODE PIÓRA WRÓCIŁY NA PIĄTKOWO

Młodzi adepci pióra spotkali się 04.10.2022 w  Centrum Kultury "Dąbrówka", odbył się  tu IX Turniej Poetycki  - “Młode pióra“ wzbogacony o warsztaty literackie. Organizatorem imprezy i fundatorem głównej nagrody - rzeźby w brązie Kazimierza Rafalika -  był znany pisarz poznański Jerzy Grupiński oraz Klub Literacki „DĄBRÓWKA”. Na spotkanie licznie przybyła młodzież wraz z opiekunami, także ze szkół z Piątkowa. Spośród gości imprezy -  poznańskich pisarzy,  wyłoniono jury w składzie: przewodniczący Marek Słomiak, poetki Ewa Moskalik, Aldona Latosik. Współorganizatorka spotkania  Małgorzata Szczęsna - Łyssowska zadbała o wypisanie dyplomów oraz fotografie.

I miejsce i tym samym nagrodę główną w postaci wspomnianej rzeźby przyznano Urszuli Mankiewicz za wiersz "/ Kiedyś znajdę /Spadochron ze słów złoty/"
II  miejsce zajął wiersz pt. „HASSLEGLITTER ”, napisany w formie sonetu, autorstwa Wojciecha Ryszarda Gawrońskiego.
III miejsce trafiło do Małgorzaty Kleiber (wiersz  „Jestem owcą...”) która była już wcześniej zauważona  w Lednickiej Wiośnie Poetyckiej w Turnieju Białych Piór.

Przyznano także dwie równorzędne nagrody w kategorii poezji dziecięcej uczennicom: Zofii Brzezińskiej za wiersz pt. “ Kot ” oraz Ewie Żołądkowskiej za utwór pt. “Czerwiec“.
W imprezie wzięli udział także studenci Weronika Materkowska oraz Karol Wapniarski, który jest wielbicielem i tłumaczem utworów Johanna Wolfganga Goethego. Spotkanie zakończyły warsztaty literackie.

Gratulujemy wszystkim młodym twórcom oraz ich opiekunkom: pani Ewie Matuszewskiej, która została uhonorowana tomikami przybyłych poetów, w uznaniu za świetne przygotowanie i wsparcie młodzieży oraz pani Agnieszce Mąkini znanej poznańskiej poetce.
Agnieszka Mąkinia zaprezentowała nam również swój nowy tomik pt. ”Równomagia“ z cudownymi wierszami mającymi swe źródło w tańcu zumba, którego jest pasjonatką i instruktorką.

MAŁGORZTA  SZCZĘSNA – ŁYSSOWSKA
Członkini Klubu Literackiego „Dąbrówka”

foto: PSM

 

Data utworzenia: 2022-10-26

na skróty: Organy Spółdzielni | Akty i Dokumenty (po zalogowaniu) | Kluby PSM | Echo Piątkowa | Lokale użytkowe

Business vector created by freepik - www.freepik.com