Telefony alarmowe

Straż Miejska 986
Wydział Centrum - Referat Piątkowo
Os. Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
Telefon czynny całą dobę: 61 82 23 211

Policja 997
Komisariat Policji Poznań-Północ
Os. Jana III Sobieskiego pawilon 115
60-688 Poznań
Telefony czynne całą dobę:
61 84 146 11
61 84 146 12
61 84 146 13

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne 994

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Energetyczne 991Deklaracja dostępności