zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Informacje i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO
xx

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego - Veolia Energia Poznań S.A. W związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Data utworzenia: 2022-09-08


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com