Historia

zdjęcie - okładka piątkowskie abc

Tradycje historyczne spółdzielczości mieszkaniowej, z których wywodzi się Poznańska Spółdzielnia  Mieszkaniowa  sięgają końca XIX wieku, kiedy to w Poznaniu założono dwie pierwsze związkowe spółdzielnie budowlane "Dom Przemysłowy" i "Pomoc".

W okresie międzywojennym nastąpił rozkwit spółdzielczości mieszkaniowej, która cieszyła się dużą popularnością wśród średniozamożnych pracowników najemnych. W Poznaniu rozwój spółdzielczości mieszkaniowej był jednym z bardziej dynamicznych i ustępował tylko Warszawie. Około 30% spółdzielczych zasobów mieszkaniowych było własnością poznańskich spółdzielni, które zaliczano do największych, a jednocześnie do najlepiej zorganizowanych, o dobrych podstawach ekonomicznych i cieszących się dużym zaufaniem społecznym.

W 1949 roku dokonano reorganizacji sieci spółdzielni mieszkaniowych. W Poznaniu utworzono jedną spółdzielnię tj. Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Przystąpiły do niej także spółdzielnie o rodowodzie sięgającym końca XIX wieku. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku cechowały się dynamicznym rozwojem inwestycyjnym związanym z wprowadzeniem do budownictwa mieszkaniowego technologii "wielkiej płyty".

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypadła budowa osiedli winogradzkich, a później osiedli piątkowskich. Z uwagi na potrzebę reorganizacji i wydzielenia funkcji administrowania zasobami mieszkaniowymi od procesów inwestycyjnych wyodrębniono w roku 1983 ze struktur Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nową spółdzielnię o nazwie Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady". Wtedy PSM budowała największe z osiedli Bolesława Chrobrego, kolejno za nim pojawiały się osiedla: Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka, Marysieńki, Stefana Batorego oraz Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.

Obecnie Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest administratorem ponad 1.101.651,88 m² powierzchni mieszkalnej i użytkowej. W zasobach własnych i obsługiwanych przez Spółdzielnię zamieszkuje ponad 30 tys. osób. Na koniec 2022 r. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa skupiała 19 624 członków.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia zaspakaja potrzeby mieszkaniowe członków i ich rodzin oraz potrzeby gospodarcze, kulturalne, sportowe i oświatowe wynikające z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku. Spółdzielnia pod obecną nazwą: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym dla m. Poznania w dniu 28.12.1948 r. i wpisana do rejestru sądowego pod nr R.S. 746.

Od 14.02.2003r. Spółdzielnia zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000150333 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawą działania Spółdzielni jest Statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 1983 roku wraz z późniejszymi zmianami zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w dniu 23 sierpnia 1983 roku i wpisany do rejestru Spółdzielni - dział A nr 389 rubr. 1 - 54.Deklaracja dostępności