zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Regulaminy

Druk

Regulamin rozliczania kosztów wody i ciepła zużytego w nieruchomości i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz ciepłą i zimną wodę w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 26 w dniu 27 kwietnia 2006 r. i obowiązuje od nowego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po dacie uchwalenia wraz z późniejszymi zmianami w punkcie 4, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą: uchwałą nr 65 z dnia 30 listopada 2006 r. i uchwałą nr 51 w dniu 25 października 2007 r. z mocą stanowienia od dnia obowiązywania w mieście Poznaniu nowej taryfy cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na 2007 r. oraz uchwałami: nr 52 z dnia 25 września 2008 r., nr 9 z dnia 28 stycznia 2010 r. i nr 13 z dnia 25 lutego 2010 r. i zmianą punktu 6.5. zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10 z dnia 29 maja 2014 r.Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com