zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Informacje i komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
xx

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych oraz remontu loggii w budynkach nr 26 A-D i 28 A-D oraz 27 A- G w osiedlu Stefana Batorego, należących do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących realizację wyłącznie części wydzielonej zamówienia, przy czym do podziału może dojść jedynie w sposób, że oferta będzie dotyczyła bądź budynku nr 27 A-G bądź też łącznie budynków nr 26 A-D i 28 A-D.

Termin realizacji zamówienia:  nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót, a 30% wartości robót nie później niż 60 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.

Wysokość wadium: 300.000 zł, w razie złożenia oferty jedynie na jedną część 150.000 zł.

Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 150 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, sala 40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2023-01-16


na skróty: Organy Spółdzielni | Akty i Dokumenty (po zalogowaniu) | Kluby PSM | Echo Piątkowa | Lokale użytkowe

Business vector created by freepik - www.freepik.com