zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Informacje i komunikaty

VEOLIA – NOWE CENY I STAWKI OPŁAT TARYFOWYCH DLA CIEPŁA
xx

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od 27 grudnia 2022 roku firma Veolia Energia Poznań S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła sieciowego Veolii Energii Poznań S.A., zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (decyzja nr OPO.4210.74.2022.ASz1 z dnia 12 grudnia 2022 r.) opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE z dnia 12 grudnia 2022r. Nr 808 (2068). Jak informuje firma Veolia zmieni się cena ciepła systemowego w Poznaniu - ceny i stawki opłat za ciepło wzrosną w zależności od rodzaju grup taryfowych w następujących przedziałach:
- opłata stała i opłata stała za moc zamówioną od 2,3% do 4,3%,
- opłata zmienna przesyłowa i opłata zmienna za dostawę ciepła od 49,5% do 50,5 %.

Z uwagi na powyższe Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 1 lutego 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany w opłatach za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę uwzględniające wzrost cen taryf wprowadzony przez Veolia Energia Poznań S.A.

Zobacz więcej:
VEOLIA – ZMIANA CEN CIEPŁA SYSTEMOWEGO W POZNANIU

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-12-20


na skróty: Organy Spółdzielni | Akty i Dokumenty (po zalogowaniu) | Kluby PSM | Echo Piątkowa | Lokale użytkowe

Business vector created by freepik - www.freepik.com