zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
 

Jak informuje firma Veolia Energia Poznań S.A. w związku z koniecznością wykonania prac na miejskiej sieci ciepłowniczej w dniu 05.10.2022 od godz. 7:00 do godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Dotyczy adresów: os. Władysława Łokietka bud.: 11, 12, 13, pawilon 102.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
Data utworzenia: 2022-09-26
 


zdjęcie - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI I ANALIZ W PSM

Poznańska Spółdzielnia ogłasza rekrutację na stanowisko ds. księgowości i analiz w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zakres obowiązków oraz wymagania przedstawione zostały w załączeniu.

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego na adres info@psm.poznan.pl. Dokumnety mozna również składać osobiście w siedzibie Zarządu Poznańskiej Spółdzeilni Mieszkaniowej, 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117 lub przesłać pocztą do dnia 21 października 2022 roku. Dokumnety przesłane i doręczone do siedziby PSM po upływie terminu składsania ofert nie będą brane pod uwagę. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-10-03

Informujemy, że biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą czynne:
- w poniedziałki w godz. 7:00 - 17:00

- od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Członkowie Zarządu PSM przyjmować będą w siedzibie Spółdzielni na os. Bolesława Chrobrego 117, w godz. od 15:00 do 17:00 w każdy poniedziałek miesiąca.

Uprzejmie prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu i terminu spotkania z Zarządem tel.: 61 8272200

Sekretariat Zarządu tel.: 61 827 22 00, e-mail: info@psm.poznan.pl
Sekretariat Rady Nadzorczej tel.: 61 827 22 48, e-mail: rn@psm.poznan.pl

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. kasa Spółdzielni znajdująca się w budynku Zarządu PSM na os. Bolesława Chrobrego 117 otwarta będzie od 1. do 15. dnia miesiąca. Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 9:00 - 16:45, wtorek - piatek 9:00 - 14:00.
W sytuacji, gdy 15. danego miesiąca wypada w weekend kasa otwarta będzie w następujący po nim poniedziałek.

Data utworzenia: 2022-05-16
zdjęcie - HARMONOGRAM PRAC RADY NADZORCZEJ PSM - PAŹDZIERNIK 2022 R.

Przedstawiamy harmonogram prac Komisji Problemowych i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na miesiąc październik 2022 roku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-10-03
zdjęcie - widok na Piątkowo

Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracom Rady Nadzorczej. 
Zachęcamy do lektury.

foto: PSM

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-07-29
zdjęcie - ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/2023, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do mieszkańców o otwarcie zaworów grzejnikowych i pozostawienie ich do momentu pełnego uruchomienia centralnego ogrzewania. Proces uruchomienia ogrzewania może potrwać kilka dni a warunkiem rozpoczęcia ogrzewania w budynku odbiorcy jest gotowość instalacji centralnego ogrzewania obiektu do odbioru ciepła.

W związku z powyższym w celu sprawnego napełnienia i odpowietrzenia instalacji c-o prosimy o ustawienie głowic wszystkich zaworów grzejnikowych na zakres maksymalny. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z odpowiednim Kierownictwem Osiedla:

KONTAKT

Data utworzenia: 2022-09-15
zdjęcie - KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego - Veolia Energia Poznań S.A. W związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Data utworzenia: 2022-09-08
zdjęcie - DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Spółdzielnia w imieniu mieszkańców jako zarządca budynków mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach, złożyła deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z powyższym mieszkańcy naszej Spółdzielni są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji.

 

Data utworzenia: 2022-06-30
zdjęcie - LIST POLUSTRACYJNY KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Informujemy, że w dniach od 08.09.2021 roku do 26.04.2022 roku została przeprowadzona lustracja pełna z działalności Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku. Lustrację przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasna 1.

Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP list omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne.

Treść listu polustracyjnego dostępna jest w zakładce O NAS/ AKTY I DOKUMENTY PO ZALOGOWANIU.

Data utworzenia: 2022-07-11
zdjęcie - SKŁADY RAD OSIEDLI PSM NA KADENCJĘ 2022-2026

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyły się wybory do Rad Osiedli Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2022-2026.

Zgodnie z Regulaminem Rad Osiedli PSM pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad, w celu ich ukonstytuowania odbędą się w terminie 21 dni od daty wyborów.

W załączniku publikujemy składy Rad Osiedli na kadencję 2022-2026.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-07-01
zdjęcie - HARMONOGRAM PRAC RADY NADZORCZEJ PSM - WRZESIEŃ 2022 R.

Przedstawiamy harmonogram prac Komisji Problemowych i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na miesiąc wrzesień 2022 roku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-08-30

Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com