Logowanie

Informacja o nowym systemie eBOK - patrz poniżej

nr bud.
nr mieszk.
kod dostępu:Uwaga:
Od marca 2020 r. działa nowy system informacji czynszowej w systemie eBOK. Aby uzyskać dostęp do eBOK należy zalogować się do "CZYNSZE-2019" w dotychczasowy sposób. Oprócz informacji o ubiegłorocznych czynszach wyświetlony tam zostanie Twój nowy indywidualny identyfikator lokatora w eBOK. Aby sprawdzić aktualne dane czynszowe roku 2020 należy z menu głównego wybrać opcję eBOK i zalogowawć się tam nowym identyfikatorem i dotychczasowym kodem dostępu. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz tam poproszony o ustalenie nowego kodu dostępu (hasła). Stary kod dostępu pozostanie aktywny w CZYNSZE-2019 i w dostępie do dokumentów Spółdzielni.

Po indywidualny kod dostępu do dotychczasowgo systemu CZYNSZE-2019 (dane archiwalne 2017-2019) prosimy zgłosić się do Administracji Osiedla. Zostanie on wydany wyłącznie właścicielowi lokalu za okazaniem dowodu tożsamości. Lokatorzy, którzy pierwszy raz otrzymają kod dostępu do dotychczasowego systemu (po dniu 27.02.2020), otrzymają wraz z nim identyfikator i hasło dostępu do eBOK.

Os. B. Chrobrego - 61 82-23-912
Os. J. III Sobieskiego - 61 82-34-301
Os. B.Śmiałego - 61 82-36-021 (wew. 366)
Os. St. Boatorego - 61 82-17-381
Os. Wł. Jagiełły i Z. Starego - 61 822-58-31
Os. Wł. Łokietka - 61 82-27-461