Akty prawne i dokumenty

STATUT

Tekst jednolity Statutu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęty do akt rejestrowych KRS 150333 postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.02.2019 r.

Pobierz Statut w formacie Adobe Acrobat Reader - pobierz


REGULAMINY OGÓLNODOSTĘPNE

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

Akty prawne i dokumenty dostępne po zalogowaniu

Dokumenty zamieszczone na stronie internetowej PSM w części głównej nie zawierają danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1) - RODO, i ustawą z dnia 25 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych.

Aby uzyskać dostęp dokumentów:

Regulaminy
Dokumenty Rady Nadzorczej
Dokumenty Zarządu
List polustracyjny
Roczne Sprawozdanie Finansowe

należy uprzednio zalogować się login i następnie powrócić do działu "DOKUMENTY PO ZALOGOWANIU".