Informacje i komunikaty

KEJTER TEŻ POZNANIAK. SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE
xx
Program Miejski "Kejter też poznaniak" to akcja edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania będących właścicielami psów lub planujących nabycie psa.

Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, między innymi konieczności szczepień oraz sprzątania po swoim psie. Program promuje również odpowiedzialną adopcję zwierząt oraz zachęca właścicieli do bezpłatnego czipowania psów.
Kampania przyczynia się także do sukcesywnego powstawania coraz to nowych specjalnych wybiegów dla psów oraz innej psiej infrastruktury.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać woreczki na psie odchody zapraszamy do Administracji Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego
Adres: os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61 822-58-31, 61 822-28-27
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl

Adres: os. Bolesława Śmiałego 104
tel.: 61-82-36-021 - Sekretariat, 61-82-36-021 - Dział Administracyjny
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl

PAMIĘTAJ:

• należy ZAWSZE sprzątać po swoim psie. Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.)
• woreczki z psimi nieczystościami można wrzucać do WSZYSTKICH MIEJSKICH koszy na śmieci wyłożonych folią
• sprzątanie po psie powinno być nawykiem każdego właściciela! Wymagają tego dobre obyczaje, a poza tym w przypadku kontroli Straży Miejskiej można zapłacić mandat do 500 złotych
• każdy pies musi być prowadzany na smyczy w miejscach publicznych, czyli w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na podwórzach, skwerach, chodnikach, w parkach.
• woreczki z psimi nieczystościami można wrzucać do WSZYSTKICH miejskich koszy na śmieci wyłożonych folią.

Więcej info:"KEJTER TEŻ POZNANIAK"
Data utworzenia: 2018-07-30


Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa